Bergenseren er forholdsvis enkel å engasjere og begeistre.

Det beste eksempelet er Sykkel VM – som også ble et eksempel på kompleksiteten i et arrangement. Andre store arrangementer er Festspillene og Nattjazz – som er årlige begivenheter med gode rutiner og innarbeidet renommé. Men det finnes også mindre prosjekter som nattåpent – fiskefestivaler – MC-treff – golfturneringer og lokalmat-festivaler.

En god dialog med profesjonelle partnere – er nøkkelen til suksess.

Ta kontakt allerede i planleggingsfasen – kartlegg behov og lag en tidslinje på når de enkelte elementene må være på plass. Legg ikke alle eggene i en kurv – det kan være lurt å fordele leveransene på flere leverandører – slik at man sikrer fokus og ressurser på en forutsigbar måte.

All erfaring viser at arrangementer rammes av uforutsigbare utfordringer. Sjekk at leverandørene er raske – fleksible og kreative. Et annet tips går på det å få publikums oppmerksomhet. Finn målgruppen og bruk alle tilgjengelige kanaler for å få nok oppsluttning til arrangementet – økonomien i prosjektet er avhengig av god markedsføring.

A7 Print AS har erfaring fra både Festspillene og Nattjazz – hvor vi har levert alle tenkelige og utenkelige løsninger i 5 år på rad. Festspillene har flere i staben som planlegger og bestiller. De første oppdragene får vi i februar og dialogen er tett frem til åpningen i mai. Selv med god planlegging og rask igangsettelse – kommer det overraskelser og idéer på løpende bånd. Vi gir alt vi har og litt til for å svare til våre forpliktelser – når festivalen er over – er det for sent å levere.