Når man som forbruker har fokus på miljø og bærekraftig utvikling, skjer det noe stort. Flere og flere bedrifter tar ansvar og ser på hva de kan gjøre bedre for i minst mulig grad å belaste miljøet, og hvordan de kan imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Dette er det du, som forbruker bidrar til, med å sette krav til hvor du handler. Er det ikke fantastisk? 

Sammen utfordrer vi hverandre til å finne mer miljøvennlige, og bedre alternativer.
Forbrukeren setter krav til bedriften, bedriften setter krav til sine produkter og underleverandører, og underleverandørene setter krav til råmateriale og fabrikkene. Resultatet blir miljøvennlig og bærekraftig utvikling. 

5899 norske bedrifter er alt miljøsertifiserte, som Miljøfyrtårn bedrift.
Miljøfyrtårnmerket forteller oss at bedriften har fokus på: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Her kan du se hvilke bedrifter som er sertifisert, og lese mer om hva det innebærer: https://www.miljofyrtarn.no/sertifiserte-bedrifter/