Gamle og viktige byggtegninger i papir, kan være en utfordring å ta vare på. Med år og bruk vil tegningene gulne, falme, og med tid og stund bli utdatert.
Disse kan som regel ikke kastes heller, da de kan være viktig dokumentasjon på senere tidspunkt for bygg og anlegg, arkitektur og eiendomsbransjer.
Selv om de slitte originalene kan virke som en tapt sak dypt inni arkivskapet ditt, så er det fullt mulig  å få disse gode som ny, ved hjelp av skanning og digitalisering.
Selv tegninger i veldig dårlig forfatning kan skannes til DWG, renskes og bearbeides i AutoCad, eller andre tilsvarende programmer.
Deretter kan de eksporteres til PDF, et mer anvendelig format for folk flest. Tegningene kan også leveres i papirutskrift i de format og tilpasses den målestokken oppdragsgiver ønsker.

Tegninger  skannes med en oppløsning på 300 dpi, og lagres i en mappestruktur med egne navn per tegning slik at det i etterkant er enkelt å skille de fra hverandre
og finne den tegningen man leter etter. Slik kan du lage et eget arkiv for hvert prosjekt, som du raskt kan finne frem i når du skulle trenge dem.

 
Fordeler ved å skanne og digitalisere originaler:

 • Oppdaterte og tilgjengeliggjøre tegninger 
 • Sikkerhet og lagring i forhold til at viktig dokumentasjon kan gå tapt 
 • Rask distribusjon, man reduserer fysisk forsendelse av originaltegninger 
 • Flere kan benytte tegningene samtidig 
 • Kan nyttes uavhengig av arkiv og geografisk plassering
 • En digitalfil mister aldri kvalitet

 Oppdaterte digitale tegninger kan benyttes som grunnlag til: 

 • Innhenting av tilbud 
 • Anbudsprosesser / Søknader
 • Ombygging / Rehabilitering av  eksisterende bygg 
 • Skifte av fasadedeler, dører og vinduer 
 • Takarbeider 
 • Oppmåling