På de fleste arbeidsplasser har man satt av plass til en løsning for kaffe eller annen varm drikke, ja gjerne kald også. Dette blir ofte et sosialt knutepunkt hvor kolleger kan møtes for litt uformell prat. I en travel hverdag hvor ofte medarbeidere sitter på hver sin pult foran hver sin skjerm, er slike små avbrekk viktig. Ofte kan faglige små utfordringer finne sine løsninger i en mer uformell setting.

Hvorfor ikke gjøre kaffekroken om til noe mer enn bare det stedet hvor kaffetrakteren står? Med kreativitet kan området lett gjøres litt gøyere. Ta firmaets profil på alvor og la kaffekroken bli stedet som gjenspeiler hva man står for. Den grafiske profilen kan benyttes ved fargevalg og kanskje kan man legge inn firmalogoen. Har firmaet et slagord eller vedtatte verdier, kan dette fremkomme i dekoren.

På denne måten kan både ansatte, kunder og leverandører som er innom kaffekroken få oppleve firmaets profil på en positiv måte, og at kaffekroken blir et sted hvor man får flere inputs enn bare varm drikke.