Små gaver og oppmerksomheter har alltid vært noe av limet i samfunnet. Et julekort er nettopp en slik liten oppmerksomhet som knytter bånd mellom folk og bedrifter.

Viktigheten av gaver og små oppmerksomheter

I 1923 kom boken «The Gift» av Marcel Mauss ut. I boken understreker Mauss at gaver har en stor påvirkningskraft og at dette har vært tilfelle gjennom hele vår historie.

Denne gi og motta kulturen har spredt seg fort med internett. Man gir og får likes og man deler hverandres poster. Noen folk liker for å få likes tilbake, men de fleste av oss liker for å vise støtte eller vise at vi tenker på hverandre. Samtidig vet vi at et likes ikke er likegyldig for dem som mottar dem.

En oppmerksomhet til jul betyr noe

Et likes tar bare et sekund og betyr noe for den som mottar det. Hvor mye mer betydningsfullt er det da å motta et julekort? Det krever mange ganger mer av den som sender det, og det blir satt tilsvarende pris på. Å sende et julekort er som å sende en ambassadør fra et firma til et annet, et symbol på gode relasjoner og et håp om et fortsatt godt samarbeid.

Det er det Mauss plukket opp i 1923 og mange senere studier har bekreftet akkurat dette. I en hverdag som går alt for fort er det lett å tenke at det holder med en julemail. De som mottar mailen – smiler når de ser den – før den forsvinner ned i historikken. De som mottar et julekort – deler det med flere og smiler hver gang de går forbi det.