I forkant av nye produktlanseringer hersker det ofte mye usikkerhet. Vil produktet slå an i målgruppen?
Er emballasje eller etiketter riktig utformet i forhold til design? Kommuniseres det rette budskapet på produktets ytre?

Det å lage dummy eller prototyper kan ofte redusere risikoen for å bomme på disse feltene. Man kan la fokusgrupper vurdere og teste, la forhandlerledd eller kjedekontorer uttale seg. Det viktigste er å oppdage feil som kan bli svært kostbart å rette opp i ettertid.

Kreative mennesker i grafiske bedrifter kan ofte bistå med å tilvirke en dummy. Kanskje kan en versjon laget i papp gjøre nytten. På bildet over viser vi noen av dummyene vi har fått gleden av å produsere. Drar du kjensel på noen av dem?