Noen hjemme-printere kan skrive ut kant til kant, og fargene fyller hele papirformatet. 
Hvorfor kan ikke maskinene på et trykkeri gjøre det samme? 

Printere som er bygget for trykkeritjenester har en mye større kapasitet, og her går det unna. Maskinene er derfor avhengig av at papiret har en gripekant, det er dette som er den hvite kanten. Designet må da trykkes på et papir som er større enn den ferdigstilte trykksaken, for så å skjæres ned til riktig størrelse.

Mange ark i bevegelse kan føre til marginale forskyvninger i designets plassering på papiret, og det er her begrepet «bleed» kommer inn. På norsk «utfallende». 

 

Utfallende trykk, ikke alt i bildet blir med når det trykkes

Bildet over, viser et trykklart dokument, eksportert til pdf.
Den sorte rammen er selve dokumentkanten og den vil normalt sett ikke være synlig, den er tatt med her for å vise nettostørrelsen på dokumentet. Det samme gjelder for den røde linjen (bleed linjen), den har vi valgt å la være synlig for å markere bruttostørrelsen på dokumentet.

Har du spørsmål om hvordan du setter opp ditt dokument og eksporterer det for trykk, ta kontakt med ditt trykkeri. Dersom du ønsker at trykkeriet skal sette opp filen til deg, kan det også la seg gjøre hos noen trykkerier. Du vil da måtte godkjenne en korrektur, som vi vil blogge om på et senere tidspunkt.