Næringslivet har alltid endret seg. Den store forskjellen fra tidligere, er stadig akselering og store endringer i muligheter, behov og kjøpsmønstre. Endringene er så radikale, selv i etablerte markeder, at virksomheter tvinges til å tilpasse seg eller risikere å miste konkurranseevnen.

Disrupsjon er dårlige nyheter for bedrifter som ikke kan eller vil ende seg. Men for bedrifter som har evnen til å omstille seg – kan dette være gode nyheter. Den viktigste jobben er å markedsføre seg som en moderne bedrift med evne og vilje til å møte morgendagens utfordringer. Relasjonsbygging er en avgjørende faktor i å etablere de riktige kontaktene.

Alle som har jobbet med markedsføring vet at store muligheter kan komme tilfeldig. Det er måter å påvirke at de positive overraskelsene blir flere og at de kommer i bedriftens vei. Det er også mulig å være forberedt når mulighetene oppstår, men det krever dedikert planlegging.

Gjør en SWOT-analyse

Analyse som identifiserer bedriftens interne styrker og svakheter, samt eksterne muligheter og trusler som kan påvirke virksomhetens ytelse. Det kan være nyttig å få noe ekstern hjelp til å se bedriften fra utsiden.

Bedriften din er unik

Etter en SWOT analyse vil du oppdage at bedriften skiller seg ut fra konkurrentene på flere områder. Vis det i markedet og kartlegg hvor dere mest sannsynlig vil tiltrekke dere oppmerksomhet. Typiske steder er på arbeidsplassen, i trafikken, i sosiale medier, arrangementer som fagdager, messer, kunde- og salgsmøter.

Lag en liste over de tiltakene som kan gjøre bedriften mer synlig og styrke bedriftens identitet. Eksisterende tiltak kan oppjusteres eller endres, mens andre flater står ubrukt. Gode eksempler er sosiale medier, skilt, bilreklame, profileringsklær, interiørdekor.

Tydelig kommunikasjon

Lag en oversikt over dagens profilering av bedriften.
Er bedriftens logo presentert likt på alle flater?
Er bedriftens farger standardisert?
Er brosjyrer og andre trykksaker gode nok i både innhold og layout?
Kort fortalt; klarer man å synliggjøre bedriftens kjerneverdier?

Start arbeidet med å standardisere logo, farger, bilder, fonter og tekst. Har man ikke en designmanual, bør det være et mål å etablere en enkel manual innen kort tid.

I tillegg er det nødvendig å lage en rutine på hvordan man håndterer og dokumenterer møter med kundene og hvilke endringer det er hos konkurrenter og i markedet.

Utgiftene til dette arbeidet er ofte et hinder for å sette i gang. Men her kan en stå i fare for å spare seg ut i et uføre. Sett av resurser og legg det inn i budsjettet.