“Bilder og tekst kan gi dypere læring og større gjennomslagskraft enn tekst alene”.
Anette Andresen – Høyskolen Kristiania.
Dette understreker viktigheten av bildebruk, også i markedsføring. Det optimale er å presentere bildene slik at publikum assosierer bildene med en bestemt bedrift eller organisasjon. 

6 Gode grunner til å bruke bilder i markedsføringen

  1. Rask kommunikasjon
  2. Engasjerer  
  3. Holder på leseren
  4. Styrker hukommelsen
  5. Bidrar til salg
  6. Dokumenterer tidligere arbeid

Fordelen med dagens teknologi, er at det er enkelt å ta bilder. Utfordringen er at de kommer fra mange ulike hold. Noen bilder kommer fra store nettbaserte bildearkiv, som Shutterstock. Noen fra mobilkamera og noen er kanskje scannet fra en brosjyre. Bildene blir derfor lagret på mange forskjellige steder.  

Store selskaper setter av ressurser og bruker stylister og fotografer med topp utstyr og god kunnskap på bilderedigering. De har også en fundert plan for hva de ønsker å oppnå. Mindre og mellomstore bedrifter har ikke alltid ressurser til å håndtere bildene på den måten de fortjener.  

Start planleggingen i dag!
Lag en plan for virksomhetens bilder og hva du ønsker å bruke dem til. Finn en lokasjon til alle bildene og sorter dem etter kategorier.