Verdiskapende design

Et verdiskapende design er et gjennomtenkt design og det utformes ofte i samarbeid med deg som kunde og designer. På bakgrunn av dine ønsker og råd fra våre grafiske designere vil alt ligge til rette for at du kan ta gode kommunikasjonsvalg. Rådene som gis vil variere stort basert på ditt behov og din bransje.

Design er visuell kommunikasjon.

Et verdiskapende design er visuelle konsepter med utarbeidede elementer som skal informere, inspirere eller fenge målgrupper. I arbeid med merkevarebygging jobber våre grafiske designere strategisk, som betyr at designeren har satt seg inn i forretningsidéen og meningen med din merkevare. Designløsningen bidrar til en opplevelse som støtter opp om budskapet.

Den visuelle identiteten til en bedrift, et produkt eller en tjeneste skal gis en grundig gjennomtenkt form og utseende, for at brukere og forbrukere skal forstå det best mulig.

Med en god logo og en tydelig visuell profil bygger du en sterk merkevare.

Din visuelle profil er det første kunden ser. Hvor gjenkjennbar er din logo? Har du kanskje hatt den samme logoen siden generasjonene før deg startet bedriften i sin tid? Da kan det være skummelt å endre på den. En god grafisk designer ser muligheter fremfor begrensninger og kan fornye din logo nok til å få nyere generasjoner til å legge merke til deg, og beholde nok av det originale designet til at den likevel er gjenkjennelig for de som kjenner den fra tidligere. Med et godt redesign av din logo, og en enkel profilmanual vil du sikre din bedrifts synlighet for fremtidige generasjoner. Er du usikker på om din logo er rustet for fremtiden? Book en konsultasjon med en av våre designere og få en full gjennomgang av din logo og visuelle profil. Synlighet er fremtiden.

Odd Gunnar

designer / Daglig leder

ogh@a7print.no

ADISA

Avd. Leder Design | Mediegrafiker

as@a7print.no

Med et godt logo design og en tydelig visuell profil bygger du en sterk merkevare.

Din visuelle profil er det første kunden ser. Hvor gjenkjennbar er din logo? Har du kanskje hatt den samme logoen siden generasjonene før deg startet bedriften i sin tid? Da kan det være skummelt å endre på den. En god grafisk designer ser muligheter fremfor begrensninger og kan fornye din logo nok til å få nyere generasjoner til å legge merke til deg, og beholde nok av det originale designet til at den likevel er gjenkjennelig for de som kjenner den fra tidligere. Med et godt redesign av din logo, og en enkel profilmanual vil du sikre din bedrifts synlighet for fremtidige generasjoner. Er du usikker på om din logo er rustet for fremtiden? Book en konsultasjon med en av våre designere og få en full gjennomgang av din logo og visuelle profil.

Referanser

Kontakt oss

Trenger du bistand når det kommer til design? Vi kan designe både visuelle profiler og trykksaker.

post@a7print.no

55 36 38 00