BÆREKRAFTIG KOMMUNIKASJON

BÆREKRAFTIG KOMMUNIKASJON

Papirbasert markedsføring er undervurdert – mye på grunn av miljøavtrykket fra 1990-tallet Nødvendige trykksaker som brosjyrer, flygeblad, postkort og visittkort, er effektive verktøy i din kommunikasjon. Trykksakene fremstår også som et bærekraftige alternativ....