Flyer

En flyer er den enkleste trykksaken du kan bestille da dette er et stykke papir med trykk på en- eller to sider. En flyer kan også stanses ut i andre former som eksempelvis en sirkel eller en stjerne.  

Produktnr: I/A Kategori:

Beskrivelse

Flyer er det engelske ordet for flygeblad, løpeseddel, eller bare seddel. I dag benytter vi fortrinnsvis ordet Flyers når vi omtaler denne type publikasjon. Kort fortalt er dette et ark med et trykket, buskap eller en beskjed som skal gå fra person til person. Det kan være ett kortfattet informasjon om arrangement, begivenhet eller annet. 

Flyer var særlig i bruk før den egentlige avispressen tok til. I Tyskland er flyer kjent fra begynnelsen av 1500-tallet, (det eldste er fra 1493); det eldste norske er fra 1648.  Flyers danner en viktig kilde til 1500- 1600-tallets historie. I nyere tid, særlig fra 1970-årene og fremover, er flyers flygeblad, løpesedler, blitt et viktig virkemiddel i utenom parlamentarisk arbeid og aksjoner. 

Tilleggsinformasjon

Format

A5 (14,8 x 21 cm.), A6 (10,5 x 14,8 cm.), 10 x 21 cm., Egendefinert

Farge

Sort/hvitt, Farge

Trykk

1-sidig, 2-sidig

Design/oppsett

Jeg har trykklar pfd. fil, Jeg ønsker hjelp til dette