Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser illustrasjonsbilde

Noen oppdrag er mer avhengig av raskere håndtering enn andre. For å skape en effektiv produksjon, trenger vi gode avtaler og presise bestillinger, og har derfor satt følgende leveringsbetingelser:

NORMAL PRODUKSJONSTID er 3 arbeidsdager på enkle oppdrag. På oppdrag som involverer flere avdelinger kan leveringstiden overstige 3 dager.
NB! Ved ferieavvikling vil normal produksjonstid være 6 arbeidsdager.

EKSPRESS PRODUKSJON er et alternativ for oppdrag som ønskes levert på dagen, eller dagen etter. Denne type produksjon medfører et gebyr på 25% av ordrens totalverdi – minimumsgebyr på kr. 500,- eks. Mva.

FASTE KUNDER og kunder med rammeavtale kan unngå ekspressgebyr. Kontakt oss på mail: post@a7print.no eller ring vårt hovednummer: 55 36 38 00 – for mer informasjon.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre leveringsbetingelser og priser.