Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser illustrasjonsbilde

Noen oppdrag er mer avhengig av raskere håndtering enn andre. For å skape en effektiv produksjon, trenger vi gode avtaler og presise bestillinger, og har derfor satt følgende leveringsbetingelser:

NORMAL PRODUKSJONSTID er 3 arbeidsdager, på enkle og små oppdrag hvor vi mottar trykkeklare filer som pdf. I oppdrag som involverer DESIGN/oppsett og- eller MONTERING vil produksjonstiden variere og må avtales for hvert enkelt oppdrag.

FERIEAVVIKLING Produksjonstiden vil variere og må avtales for hvert enkelt oppdrag.

EKSPRESS PRODUKSJON er et alternativ for oppdrag som ikke kan vente. Denne type produksjon medfører et gebyr på 25% av ordrens totalverdi – minimumsgebyr på kr. 500,- eks. mva. – i tillegg til eventuelle overtidstimer, etter avtale.

FASTE KUNDER og kunder med rammeavtale kan unngå ekspressgebyr. Kontakt oss på mail: post@a7print.no eller ring vårt hovednummer: 55 36 38 00 – for mer informasjon.


Vi forbeholder oss retten til å endre våre leveringsbetingelser og priser.