Selv om man er klar over at branding byggegjennom det man foretar seg i hverdagen – er det tidkrevende å foredle det til en helhet. Det gjelder alt fra den visuelle profilen til kvaliteten på produktene og kundeservicen.
Fra utsiden ser utenforstående dette som bedriftens kjerneverdier. Ansatte eselvfølgelig også med å påvirke selskapets branding, men de blir også påvirket. En god branding styrker bedriftskulturen og de ansatte får økt selvtillit og opplever en sterkere følelse av enhet.   

Hvordan er bedriftens branding? 
Eller – hvorfor eksisterer bedriftenDet er mest sannsynlig fordi man har kompetanse – er effektiv og gir god service. Firmaets branding bør gjenspeile dette og i tillegg ha et mål og en hensikt – den skal vise selskapets identitet og oppfattes på riktig måte av markedet man opererer i. God branding skal skille seg fra mengden og være lett å huske. Resultatet er flere kunder og bedre inntjening. 

De fleste har en branding som ikke passer på alle plattformer. Det kan være nok med en oppgradering – slik at logo og profil fungerer på både digitale og fysiske flater. Noen ganger er det nyttig med en helt ny branding – uansett bør man skaffe seg en lettfattelig profilhåndbok.  

En av våre mange styrker, er at vi har muligheten til å stå for alle ledd i produksjonen av din trykksak. Fra idé til skissering, trykkprosess og endelig produkt.
Et av våre mål er å skape god visuell kommunikasjon basert på gjennomtenkte og originale ideer.
Hos A7 Print hjelper vi deg å holde den røde tråden i ditt design.

Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi etter ditt behov.