SOME WEB
Denne brosjyren er en beskrivelse på hvordan A7 kan hjelpe foretak i gang og en plan på hva som skal til for å gjøre dere synlig på sosiale medier. Vi kan i
tillegg krysse og spisse markedsføringen på de tradisjonelle plattformene. Som trykksaker – skilt – bannere og bildekor. Alt produsert – lokalt i Møllendalsveien.