PROFILMANUAL
En god grafisk profil er avgjørende i all markedsføring.

En grafisk profil kan være bedriftens største verdiskaper.
Som et jobbintervju gir den omgivelsene et førsteinntrykk og signaliserer bedriftens intensjoner og ressurser. Med enkle grep og litt tid kan man bygge en god profil som gir gjenkjennelse i markedet.

Profilen kan også styrke bedriftskulturen og de ansattes opplevelse av enhet. Nye profiler kan gi signaler om generell fornyelse og nye mål
for virksomheten.

Det beste er at det ikke krever mye arbeid. Tenk over hvem du skal kommunisere med og hvor profilen skal brukes. Få på plass en logo – varemerker og fonter – velg ut relevante farger og gjerne en serie med bilder. Det er en fordel om du skriver ned noen enkle retningslinjer og lagrer alle filer på en dedikert plass.

Profilmanual
Logoen har en sentral rolle i bedriftens profilmanual. Her må logoen vises i alle utgaver og få retningslinjer for bruken på de forskjellige flatene den opptrer i. Den må også få PMS fargekoder og en utgave i sort/hvit. Dette sikrer at alle ansatte og samarbeidspartnere kan få samme resultatet.

– husk backup! Vil du sette prikken over i-en – lager du deg et slagord.