Den beste måten å presentere budskapene på – er ofte gjennom fysiske produkter. Ta i bruk kreative trykkerier som kan bistå med ideer til løsninger. Om du lager ting som skiller seg ut eller tilvirker emballasje som beskytter og reklamerer for produkter vil du bedre synes i en verden hvor målgrupper bombarderes med budskap.

Utstansing av papir og plast til unike trykksaker kan være det som skal til for å lage noe som skaper litt ekstra oppmerksomhet. Denne produksjonsmetoden brukes også ofte i forbindelse med produksjon av emballasje. Trykkerier har som regel god kompetanse på hva som skal til for å forvandle flate ark til en esker, mapper, magebelter, eller noe som har en helt annen form. Kanskje kan det være smart å lage en dummy med kniv og saks i første omgang. Da er man også sikrere på om sluttproduktet fungerer som tiltenkt.

Digitale trykkmaskiner kan nå printe på ganske tykke plastkvaliteter (opptil 270 my). Spennende og mer holdbare produkter kan da skapes ved å stanse ut unike former og figurer. I god dialog med trykkeri kan kreative tanker og ideer realiseres. Salgsfremmende effekter som hyllemarkører, vippetasser, klistrelapper kan da produseres også i mindre serier.

Diverse kreativt

Diverse kreativt

Vippetass i produksjon