Piktogrammene er eldre enn skriftspråket (Hieroglyfer 3500 f.Kr.Sumeriske kileskrift), men er stadig aktuelle. Spesielt når man har behov for rask, enkel eller universell kommunikasjon. Piktogrammer, også kalt ikoner er kort fortalt, et symbol som representerer et ord eller en instruksjon. Vi ser piktogrammer og ikoner hver dag, bla. på internett, skilt og etiketter, ofte på offentlige steder. Du finner universelle piktogrammer på Shutterstock. Internasjonalt finnes det ISO-standardiserte piktogrammer for bruk på informasjonsskilt i det offentlige rom (ISO 7001:2007 Graphical symbols — Public information symbols).

4 Gode grunner til å bruke piktogrammer 

  1. Univesell 
  2. Tydelig 
  3. Enkel 
  4. Rask  

Et piktogram er en av de enkleste og mest populære formene for datavisualisering som finnes. I tillegg til at dataene dine ser fine ut, kan piktogrammer gjøre dataene dine mer minneverdige. 

Du kan også lage egne piktogram, skreddersydd for din virksomhet. Det er mange bedrifter som benytter piktogram spesielt, på hjemmesidene og skilting i- og rundt lokalene sine. De utallige app-ikonene er et annet eksempel på bruk av moderne piktogram.

Moderne piktogrammer er utformet med tanke på å være utvetydige og lettforståelige fremstillinger av det de skal symbolisere. De brukes på informasjonsskilt, trafikkskilt, i bruksanvisninger og dataprogrammer for å forenkle kommunikasjonen på tvers av ulike språk. Det har vært gjort forsøk på å lage piktografiske skrifter, eller bildeskrifter, uten at man har lykkes helt. Det nærmeste erdet ideografisk skriftspråketbliss er piktografisk (oppkalt etter opphavsmannen Charles K. Bliss). Slike tegn kalles også ideogrammer. Begrepet piktogrammer brukes da om tegn og bilder som viser objekter fra virkeligheten, mens ideogrammene er bildetegn som er mer abstrakte og ikke like umiddelbart forståelige. Også bokstavene i vårt alfabet stammer opprinnelig fra enkle piktogrammer.
Kilde: https://no.wikipedia.org/

Profilmanual
Piktogrammer kan ha en viktig rolle i bedriftens profilmanual. Her må de vises i alle utgaver og få retningslinjer for bruken på de forskjellige flatene den opptrer i. De må også få PMS fargekoder og en utgave i sort/hvit. Dette sikrer at alle ansatte og samarbeidspartnere kan få samme resultatet.  

Funfact: The Jolly Roger, som engelskmennene ofte kalte sjørøverflagget, var enten helfarget svart eller rødt. Det var ikke et symbol på sjørøvere spesielt, men hensikten til skipet som heiste flagget. Sort betydde at motstanderen kan bli vist nåde, men rødt symboliserte det motsatte. Det er ikke mange historiske beskrivelser av hodeskalle med kryssende knokler under. Men i moderne tid har dette blitt et universelt tegn på sjørøvere og et godt eksempel på piktogrammets betydning.