Den første og viktigste rollen til en logo er identifikasjon. Den er bedriftens førsteinntrykk i markedet og bør signalisere selvtillit og gi umiddelbar gjenkjenning.

 

Selv om bedriften har en god logo, bør du stadig vurdere om den holder tritt med tiden og ikke minst, med konkurrentene. Tenk over viktigheten av en god logo og hvilke egenskaper du ønsker at den skal inneholde. Kort fortalt skal en logo vise bedriftens identitet, den bør vekke interesse, skille seg ut og gi gjenkjenning på alle flater.

Ta en spionrunde på konkurrentene dine, begynn i nærområdet og fortsett i Norge før du tar turen til det store utland. USA er et foregangsland, også når det gjelder logodesign.

Lag en oversikt over hvor logoen skal brukes og test den opp mot de forskjellige flatene. Noen flater er så forskjellig at det bør lages flere varianter av logoen.

 

Puss opp eksisterende logo

Det er ofte nok med en renovering og modernisering av eksisterende logo. Uansett hvilken tilstand logoen er i, kan den lages sylskarp som opprinnelsen. Den kan også modifiseres og forenkles. Mange har logoer så langt tilbake, at verken internett eller skilter og klesmerker var aktuelt. Har du fått flere forskjellige flater som logoen skal presenteres på, bør du lage forskjellige fil-utgaver.

Nye bedrifter har selvsagt behov for en logo. Men også selskaper som har fusjonert, eller gått inn i nye markeder, kan ha behov for en ny logo. I de fleste tilfeller har man dannet seg et bilde på hvordan logoen skal se ut. Det er uansett tilrådelig at man lager en plan og lager et grundig forarbeid før man konkluderer.

 

Slik lager du en logo

Start å skisser med papir og blyant, lag flere skisser og sett ingen begrensninger. Når du har valgt ut de beste alternativene og gå videre til ferdigstillelsen. Logoen må lages i forskjellige fil-varianter, til det trenger du programmer som Illustrator og Photoshop, eller profesjonell hjelp av designere som har disse programmene. Begynn med vektor-utgave (.ai eller .eps) slik at logoen kan vises stor og skarp. En logo fremstilt på skjerm er ofte en .png- eller .jpg-fil.


Fonter og farger

Fonter og farger spiller en stor rolle når du lager en logo. De signaliserer begge hvilke bransje firmaet er i og er trendbærere. Ved oppussing av eksisterende logo, bør man ikke gå tit ytterlighetene, en liten justering på både font og farge, kan gi store effekter.


Profilmanual

Logoen har en sentral rolle i bedriftens profilmanual. Her må logoen vises i alle utgaver og få retningslinjer for bruken på de forskjellige flatene den opptrer i. Den må også få PMS fargekoder og en utgave i sort/hvit. Dette sikrer at alle ansatte og samarbeidspartnere kan få samme resultatet.