Tegninger er originaler, som kan være dyrebare for oss. Det er sjelden man har kopier, uten at man har digitalisert dem. Digitalisering og skanning er mye det samme. Tegningen bevares som den er, og man mottar en digital fil som man kan bruke til backup eller redigering. Hjemme-skannere kan gjøre nytten dersom tegningen ikke er i større format enn A4 eller A3, er tegningen større enn dette kan et trykkeri hjelpe deg med oppgaven. En ekstra fordel med å få tegninger digitalisert hos et trykkeri er at trykkeriet har mulighet for å tilby deg sikker lagring av dine filer, samt redigerbare filer hvor du får muligheten til å endre i tekst og objekter. Skulle du mot formodning miste din digitale fil, eller få virus på maskinen din, så har trykkeriet backup til deg. Forhør deg med ditt trykkeri om muligheten for digitalisering, redigering og backup av dine originaler.