Tidligere var det å lage emballasje som esker og etuier en omfattende prosess.
Det medførte ofte høye kostnader med å utvikle selve stanseformen som trengtes og forutsatte nærmest alltid et større opplag.

Slik er det heldigvis ikke lenger. Grafiske programmer kan ganske enkelt konstruere omriss med kuttestreker og rille(brette)streker som vil kunne passe til å omslutte produkter.

Om ikke produktene er for store kan også pappen som brukes til utstansing produseres i en digital trykkmaskin.
Maksimalstørrelsen på trykk i digitale trykkmaskiner blir til stadighet større.
Trykkmaskinen som A7-print benytter har en størrelse på 33 x 72 cm ( trykkflate – 32 x 70 cm ) og tykkelsen på papiret kan være 350 gr.

Ønskes enda tykkere papp kan man klebe disse arkene på tykkere kartong før det konturkuttes. Evt kan man lage en egen eske som innmat.

Disse nyvinningene kan også brukes til fremstilling av prototyper og dummy for enda større formater eventuelt enda større opplag hvor det vil være naturlig å overlate produksjonen
til spesialiserte emballasjefabrikker.

Produktet på bildet er designet av SHR Design – Silje Haugland Rangset