Papirbasert markedsføring er undervurdert – mye på grunn av miljøavtrykket fra 1990-tallet

Nødvendige trykksaker som brosjyrer, flygeblad, postkort og visittkort, er effektive verktøy i din kommunikasjon. Trykksakene fremstår også som et bærekraftige alternativ.

» Mennesket er et sosialt vesen, og møtet mellom mennesker er en av de største og viktigste delene av livet. I møtet med medmennesker erfarer vi også oss selv. «
Hanne Sophie Greve. Dommer ved den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

En ensidig virtuell kommunikasjon er uheldig hvis man skal bygge relasjoner. Vi anbefaler derfor en god gjennomtenkt grafisk profil for både fysisk og virtuell kommunikasjon. Tar du en titt på miljøavtrykket, vil du se at det fysiske ikke står tilbake for det virtuelle.

 

Papirbasert markedsføring
Papir kan resirkuleres flere ganger. Papir- og trykkerisektoren har faktisk lave klimagassutslipp og bidrar minimalt til miljøbelastningen sammenlignet med andre bransjer.

Gjenvinning og bærekraft knyttet til papirbasert kommunikasjon

Papir, fremstilt av trær, er en naturlig råvare. Trærne lagrer CO2 når de vokser og avfallet gjenvinnes eller går tilbake til naturen. Europa har høy miljøsertifisering og med en gjenvinningsgrad på 72 prosent, er papirindustrien et godt eksempel på bærekraftig praksis. Å fremme bruk av papir kan være en miljøvennlig løsning, spesielt med tanke på voksende e-avfall og de høye karbonutslippene fra informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Grafisk produksjon er lokal, kortreist, sikrer lokale arbeidsplasser og støtter den lokale økonomien. Det er på tide å anerkjenne papirets rolle i en bærekraftig fremtid.
Kilde: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/Q762dx/papir-bedre-enn-sitt-rykte

Gjenvinning og bærekraft knyttet til digital kommunikasjon

Ifølge Miljødirektoratet ble det i 2022 rapportert en total mengde innsamlet elektronisk avfall på cirka 154 000 tonn i Norge. Det tilsvarer over 28 kilo avfall per person. Dette går ofte under navnet digital forsøpling.

Data-sektorens ufattelige energiforbruk

Hver ny generasjon av computere medfører en vesentlig reduksjon i energiforbruket pr. beregning som foretas. Men antall enheter, maskin ytelser og datamengder vi ønsker overført, øker enda mye raskere enn effektiviseringene.
Kilde: https://www.kapital.no/tech/2021/04/22/7648761/data-sektorens-ufattelige-energiforbruk?zephr_sso_ott=NdPARS

Datasentre har bedt om strøm tilsvarende halve Norges forbruk. Google senteret i Skien trenger – alene – strøm tilsvarende 5 prosent av hele landets strømforbruk.
Kilde: Nrk.no