Vi har i løpet av 12 år, utlært 4 kandidater i Mediegrafiker-faget og alle har fått tilbud om fast jobb etter endt læretid.

Det er selvfølgelig av stor samfunnsnyttig betydning, at bedrifter tar ansvar og utlyser læreplasser. Men det ligger også vesentlige gevinster for bedriftene som har lærlinger. Det skaper en kultur som verdsetter nye impulser og utfordrer de av oss som har vært noen år i faget.

Utviklingen går stadig fortere og det stilles stadig større krav til kompetanse og samhandling. Alle våre lærlinger har bidratt til vår utvikling – to av dem er hos oss fortsatt og er viktige bidragsytere hver dag. Vi anbefaler alle bedrifter som har kompetansen og muligheten – til å ta inn lærlinger.

For man blir aldri ferdig utlært.
Den som sier det motsatte – har riktig nok delvis rett.
– man er mest sannsynlig ferdig.