Bærekraft og miljø

MILJØFYRTÅRN

Som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift har vi høyt fokus på miljø og bærekraft. Dette innebærer å redusere vår miljøbelastning. Måten vi reduserer denne på er gjennom arbeidsmiljø, innkjøp, forbruk og kildesortering. Hvert år setter vi oss nye mål for å minimere vår miljøbelastning. I en produksjonsbedrift er dette utfordrende, men det kommer stadig flere miljøvennligere alternative produksjonsmetoder og materialer.

Kanskje tenker du ikke over hvilken trykk metode som benyttes når du bestiller trykksaker, for tidligere var det stort sett Offset trykk som ble benyttet. Denne type produksjon er overlegen når det kommer til trykkvalitet. Den er også kjent for å produsere trykksaker til lav stk. pris, i store opplag.

Det kan være lett for å bestille mer enn man egentlig har behov for, når man ser prisen synke for hver 1000 stk. man bestiller. Det som er like lett å overse er hvor mye prisen øker per stk. når man ikke får benyttet hele opplaget som man har bestilt. Eller når det er feil i trykksaken av slik karakter at den ikke kan benyttes like vel.

BÆREKRAFTIG DIGITALTRYKK

Digitaltrykk bidrar til bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Når digitaltrykk først kom på markedet som et alternativ til offset, var kvalitetsforskjellen radikal. Som med all annen teknologi beveger den seg raskt fremover og vi har i dag så gode digitaltrykk kvaliteter at mange velger dette fremfor offset. Det er flere årsaker til at stadig flere velger digitaltrykk produksjoner fremfor offset produksjoner, og en av dem er bærekraft. Ved å ikke produsere mer enn man har behov er man med å bidra til et bærekraftig forbruk. Ved å tenke over hvor mange eksemplarer man skal bruke fremfor hvor mange eksemplarer som er rimeligst per stk. og i tillegg velger et resirkulert/miljøvennligere materiale, har man fokus på bærekraft.

Kontakt oss

Ønsker du en bærekraftig løsning på din bestilling? Ta kontakt med oss, så kommer vi frem til en løsning.

post@a7print.no

55 36 38 00