Profilmanual Basic

Profilmanual Basic

Mangler bedriften din en profilmanual? En profilmanual bør inneholde logo – farger – fonter – bilder og piktogrammer (ikoner). A7 Print tilbyr en pakke vi kaller Profilmanual Basic. Pakken består av dine grafiske elementer, samlet og strukturert i en oversiktlig...
Logo er bedriftens viktigste identitetsskaper

Logo er bedriftens viktigste identitetsskaper

Den første og viktigste rollen til en logo er identifikasjon. Den er bedriftens førsteinntrykk i markedet og bør signalisere selvtillit og gi umiddelbar gjenkjenning.   Selv om bedriften har en god logo, bør du stadig vurdere om den holder tritt med tiden og ikke...
Bilder er en viktig del av din markedsføring

Bilder er en viktig del av din markedsføring

“Bilder og tekst kan gi dypere læring og større gjennomslagskraft enn tekst alene”. Anette Andresen – Høyskolen Kristiania. Dette understreker viktigheten av bildebruk, også i markedsføring. Det optimale er å presentere bildene slik at publikum assosierer...